Isabelle Hertzberg

Vid sidan av sitt uppdrag som högskoleadjunkt i dans och rörelse vid GIH - Gymnastik och idrottshögskolan, frilansar i Isabell som koreograf genom bland annat kulturprojektet "TRAKT - Livskvalitet genom dans och koreografi på landsbygden" (Värmland). Isabell är yrkesutbildad i dans och koreografi via DOCH - Dans och Cirkushögskolan och har sen 2011 sin bas i Stockholm.

Tidigare på Wermland Opera