Turné

Wermland Operas turnéverksamhet

Vi åker ofta ut på turné i Värmland. Det gör vi för att vi vill att alla ska få samma chans till kultur och underhållning oavsett var man bor. Denna turnéverksamhet vänder sig både till barn och vuxna och innefattar både frilansartister och ensembler för caféprogram, skol- och offentliga konserter.

Wermland Operas orkester gör även konserter runt om i Värmland när tillfälle bjuds. Orkestern är också tillfrågad om längre turnéer i övriga landet och även utomlands. Hösten 2010 gjorde de bland annat åtta konserter  längs Kinas östkust.

I samarbete med SAMSAM (Samlingslokalägarnas samarbetskommitté) ökar Wermland Opera sina möjligheter att komma ut på turné i Värmland. I SAMSAM ingår Bygdegårdar i Värmland, Folkets Hus och parker i Värmland samt IOGT/NTO-rörelsens samlingslokaler. För närvarande föreligger dessutom planer på att fördjupa detta samarbete ytterligare genom att genomföra arrangörsutbildning och stöd till arrangörerna beträffande teaterteknik etc.

Under Evenemang finner du alla våra produktioner som just nu erbjuds på våra fasta scener samt våra turnéproduktioner.