Om Wermland Opera

Wermland Opera grundades 1975. Idag har vi närmare 70 fast anställda och ger även arbetstillfällen till många frilansartister.

Wermland Opera förser värmlänningar och tillresande med ett brett urval av opera-/musikal- och orkesterproduktioner av hög konstnärlig kvalitet. Vi har sex fast anställda sångare samt en orkester som består av 34 heltidsmusiker. Förutom de produktioner som ges på scenerna i Karlstad bedriver vi också turnéverksamhet. Turnéerna är i första hand ämnade för kommunerna i Värmlands län, men då och då sträcker sig turnéerna utanför både länets och landets gränser. Wermland Opera har också en omfattande barn- och ungdomsverksamhet där vi ger föreställningar för barn och ungdom både på turné i elevernas hemkommuner och på scenerna i Karlstad. Vi strävar dessutom efter att kunna erbjuda skolföreställningar på dagtid av samtliga ordinarie opera- och musikalproduktioner.

Stora scenen

Vår Stora scen återfinns på Karlstads Teater, där även biljettkassan finns. Där ger vi de stora opera- och musikalföreställningarna samt kammarmusikkonserter i operacaféet. I april 2011 återinvigdes teaterbyggnaden efter en betydande till- och ombyggnad.

Lilla scenen

I Karlstads gamla Spinneri har Värmlandsoperan huserat sedan 1994. Här finns nu plats för Lilla scenen, som rymmer 240 besökare, repetitionslokaler för såväl sångare som orkester, tillverkande verkstäder samt administration. Bland de tillverkande verkstäderna återfinner man syateljé, måleri, rekvisita - och attributverkstad, snickarverkstad, smedja, belysningsverkstad samt perukverkstad. I huvudbyggnaden som vetter ut mot Klarälven, ligger administrationen och syateljén, de övriga verksamheterna tar plats i gårdshuset. Från början var Lilla scenen ämnad endast som en repetitionslokal, men sedan 2004 har Lilla scenen utvecklats till en permanent scen som ger ett bra komplement till Wermland Operas Stora scen på Karlstads Teater. På Lilla scenen ges musikaler, barn- och ungdomsföreställningar, kammaropera samt konserter.

Karlstad CCC

Wermland Operas orkester ger många av sina konsertserier på Karlstad CCC. Efter invigningen av nya Karlstad CCC i januari 2011 kan både publik och orkestermedlemmar glädja sig åt att flytta in i en fantastisk konsertlokal!

Region Värmland är huvudman för verksamheten. Wermland Opera stöds också av Karlstads kommun och Statens kulturråd.