Wermland Opera på Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Konventet vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Wermland Opera deltar i Folk och Kultur med konserten Tiotusen röda rosor där Christer och Cecilie Nerfont ger ett porträtt av Thore Skogman och sjunger hans låtar tillsammans med musiker ur Wermland Operas orkester under ledning av kapellmästare Pär Jorsäter.*)

En plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

 

Läs mer om Folk och Kultur på deras hemsida

 

') Musiker från Wermland Operas orkester:

Piano / kapellmästare: Pär Jorsäter
Violin 1 Torbjörn Strand
Violin 2 Radu Mitnei
Viola Fredrik Hulthe
Cello Emma Fjeldli
Kontra Kalle Kinberg

Flöjt: Mats Nilsson
Klarinett: Jesper Clausen
Oboe: Teresia Alm
Fagott: Stefanie Erdmann
Harpa: Claudia Mitnei