The Greek Passion

Opera av Bohuslav Martinů efter romanen Christ Recrucified av Nikos Kazantzakis.

Vad händer i ett välmående samhälle när en samling främlingar oväntat anländer och behöver hjälp? Hur mycket av sin välfärd är människan beredd att ge upp för att visa medmänsklighet?
Vi kan faktiskt välja vilken roll vi spelar i historien men frågan är inte om vi kan förändras, utan om
vi vill…!

Ofta behöver handlingen i operor aktualiseras så att de känns meningsfulla i vår tid. Men den här operan behöver ingen bearbetning, den sätter hammaren direkt på spiken och slår till hårt. Det är inte tal om en fiktiv historia, utan en verklighet som kommer krypande, allt närmre.
När huvudrollen i The Greek Passion förstår hur svårt det är för invånarna i hans by att ändra sina levnadsvillkor till förmån för en utsatt flyktingström föreslår han att man ska bränna ner hela byn och börja från början. Är han en terrorist eller en sann kristen?

Författaren Kazantzakis blev bannlyst av påven på grund av den bok som ligger till grund för handlingen. Det är inte bara den enskilde individen som tvingas konfrontera sig själv i ett skarpt sanningsljus, det är makten i alla dess skepnader; kyrkan, staten, militären, skolväsendet. Representanter från alla samhällets skikt ställs plötsligt inför samma dilemma. Det finns ingen moraliserande pekpinne i historien, bara ett smärtsamt erkännande av hur svårt det är att vara människa oavsett vilken sida av katastrofen man befinner sig. Vi behöver förståelse för svagheterna i vår natur, inte skuldbeläggas. Här kommer konsten in och får spela den roll den är ämnad för.


 

Handling

The Greek Passion handlar om bybor som ska framföra det årliga passionsspelet. De äldste i byn utser vilka som ska spela Kristus och apostlarna. Den djupa känsla av fridfullhet som nästan för bekvämt brett ut sig i byn störs av en omvälvande händelse. Som om Guds finger skulle peka på ett tecken på tro kommer flyktingar från en plundrad och övergiven by till torget och ber om asyl. De avvisas med vrede och tvingas söka skydd i bergen... 

E-cigaretter används i föreställningen
Röken består endast av vattenånga.
 

 

Introduktion

Inför varje föreställning (ej premiär) erbjuder vi en introduktion inför operan som leds av kvällens dirigent med fritt inträde för kvällens publik.
Ingen föranmälan krävs.

Plats: Introduktionen äger rum inne på Stora scen och varar i ca 30 min.
När: Startar 1 timme före föreställningen
 

 

Gruppbokning:

För gruppbokning kontakta:
Ewa Höögh van Baaren 054-17 05 08 eller ewa.hoogh@wermlandopera.com

 

Digitalt material

Folder

A4 Affisch

 

Bohuslav Martinůs egna ord om operan:

(I ett brev till Guggenheimstiftelsen med förfrågan om finansiellt stöd )
Jag planerar att skriva en opera med titeln The Greek Passion som är baserad på en roman av Nikos Kazantzakis. Den kommer att kräva två års arbete tills jag kommer att glädjas över att få se partiturets sista sida. Mitt livslånga arbete på operaområdet började redan 1926 i Paris. Jag började med enkla former om folkliga texter och legender och mognade sedan i den moderna drömoperan Juliette (1937). De enstaka verken för scenen omfattar följande: operabaletten Spalicek (1932), Mariaspel (1934), Komedi på en bro (1935), commedia dell’arte-uppsättningen Förstadsteatern (1936), Giftermålet (1952) och Vad människorna lever på (1952). Under åren 1953-54 fullbordade jag komedin La Locandiera [senare kallad Mirandolina]. Nu känner jag mig redo för ytterligare ett steg som är mycket svårt och innebär stort ansvar, nämligen en musikalisk tragedi. Jag har hittat en text som jag har letat efter i många år. Den behandlar ett nutidstema, en tragedi i en liten grekisk stad. Jag hade glädjen och äran att möta herr Kazantzakis i södra Frankrike och vi arbetade ett helt år med att överföra hans kolossala roman, som är full av händelser, till operaformen. Det blev många ändringar, men nu är librettot färdigt.
I vår tid konfronteras en konstnär med ett virrvarr av värderingar, söker en ordning eller ett system där mänskliga och konstnärliga värderingar bevaras och bekräftas. Det är det som sker i herr Kazantzakis roman och det är därför jag har valt den som text för en tragisk opera.

Jag behöver hjälp för denna uppgift, eftersom jag är helt beroende av royalties och de är för små för att tillåta mig att arbeta på en komposition av detta omfång. Jag behöver tid och full koncentration för att fullborda hela verket och skulle vara väldigt tacksam för all hjälp. En kort konventionell beskrivning av librettot skulle inte ge någon korrekt uppfattning. Jag föredrar att ge en allmän överblick så att jag kan uttrycka känslan i denna eviga mänskliga tragedi.

Handlingen börjar då prästen Grigoris samlar byn Lycovrissis äldste för att välja bybor som ska spela Kristus respektive apostlarna i ett passionsspel. Den djupa känsla av fridfullhet som nästan för bekvämt brett ut sig i byn störs av en omvälvande händelse. Som om Guds finger skulle peka på ett tecken på tro kommer flyktingar från en plundrad och övergiven by till torget och ber om asyl. De avvisas med vrede och tvingas söka skydd i bergen där de stillar sin hunger med vilt gräs och sin oro med oavbruten bön. Men de nyutnämnda helgonen följer efter de ängsliga flyktingarna som leds av den oövervinnelige prästen Fotis med brinnande ande. Skådespelarnas egna gestalter försvinner allt eftersom; trons kraft och rollerna i det kommande spelet börjar förvandla deras själar till ny mognad. Manolios, en herde och drömmare, utkämpar inre strider genom sin roll som Kristus. En naiv och lekfull gårdfarihandlare glömmer sin futtiga tjuvaktighet. Den liderliga änkan Katerina – Maria Magdalena – betalar dyrt för sin nya tro och den vilde Judas förtärs av sitt öde.

Vi känner igen varje mans och kvinnas vacklande inre, brinnande livlighet och passionerade energi för att uppnå sina mål. Vi upplever med dem den glädjefullt varma sommaren och skörden, den vilda kärleksförbindelsen mellan Nikolio och Lenio utomhus, den förtvivlade kampen mellan flyktingarna och byborna och den tragiska döden av herden Manolios – Kristus. De två stora temana är som sipprande blod: arvet av människans kristna värden och hennes mänskliga skyldigheter. Båda är i sin stora trohet del av en universell kärlek vars väg blockeras av dem som vägrar ge upp sin själviskhet. Varje man och kvinna återvänder så småningom till det som måste göras, ont eller gott. De väldiga krafter som sjuder underjordiskt exploderar och sopar bort allt i ett destruktivt utbrott.
 

Premiär 14 september 2017.

Operan framförs på engelska med svensk textöversättning.

 

Synopsis (första versionen)

Akt 1
Påskdagen. De som bestämmer i byn Lycovrissi möts för att fördela rollerna i passionsspelet som ska framföras året därpå. Kostandis, kaféägaren, får rollen som aposteln Jakob, Yannakos, brevbäraren, ska spela Petrus och Michelis som är son till Archon, borgmästaren i byn, ska spela Johannes. Rollen som synderskan Maria Magdalena är som gjord för änkan Katerina. Endast Panait, bilmekanikern, protesterar skarpt mot rollen som Judas. Vaktmästaren Manolios, får uppgiften att spela Jesus Kristus.

Manolios och de nyvalda apostlarna möts för att läsa Bibeln och försöker förstå sina förestående uppgifter. De avbryts av Lenio, Manolios fästmö som vill veta när de äntligen ska gifta sig. Men sedan han har blivit utvald som Jesus kan han inte längre tänka på giftermålet.

Plötsligt hörs ljudet av klagan som visar sig komma från en grupp flyktingar på väg in i byn. Flyktingarnas ledare, prästen Fotis, förklarar att deras hemby har bränts ner och att de söker mark att slå sig ned på. Byns överhuvud, prästen Grigoris tvingas fatta beslut om flyktingarnas framtida öde. Då dör en av flyktingkvinnorna av utmattning och svält, men Grigoris skyller på kolera för att kunna fördriva flyktingarna från byn. Endast Katerina visar medkänsla. Manolios, Yannakos, Kostandis och Michelis följer hennes exempel och skaffar mat. De föreslår flyktingarna att till en början stanna på berget Sarakina.

Akt 2
De nyss utvalda ”apostlarnas” moraliska styrka utsätts för prövning. Katerina avslöjar för Yannakos att hon drömmer om Manolios. Yannakos råder henne att förbli kysk och ren för Kristus. Men för Katerina är alla män likadana: goda endast för några ögonblick och snart efteråt bara alltför mänskliga!

Den girige Polismästaren Ladas försöker övertala Yannakos att stjäla det som flyktingarna kan ha med sig av värde. Yannakos ger omedelbart efter för sina drömmar om rikedom och springer till berget. På vägen möter han Manolios och påminns om sin sanna uppgift. Plågad av skuldkänslor varnar han honom för Katerina – en nog så framsynt varning.

På berget iakttar Yannokos förvånad grundstensläggningens ceremoni för en ny by mitt bland de kala klipporna. En gammal man som burit sina förfäders ben med sig vill absolut begravas med dem under den nya grundmuren. Yannakos tillstår för Fotis att han bara kommit för att bedra flyktingarna. Fotis förlåter honom och berättar om sina drömmar i samband med den nya byn.

Akt 3
Manolios plågas av drömmar. Då han vaknar störtar Lenio in för att för sista gången fråga honom angående giftermålet. Men Manolios talar bara mångtydigt och hon överger honom för den unge herden Nikolio som har en betydligt mer rättfram hållning i förhållande till fysisk kärlek.

Manolios går till Katerina och de kommer överens om att avsäga sig sin kroppsliga längtan och istället ge sig hän åt kraven som rollerna i passionsspelet ställer på dem.

Yannakos möter Katerina på vägen till berget och är djupt rörd av hennes beslut att skänka allt hon äger till flyktingarna.Under tiden vredgas byns äldste därför att Manolios har börjat predika för de andra byborna och blivit entusiastiskt emottagen.

Akt 4
Bröllopsfesten för Lenio och Nikolio är i full gång men avbryts av Manolios inträde. Generade lämnar byborna festen. Prästen Grigoris finner sig inte längre i att Manolios blandar sig i religiösa spörsmål.

I kyrkan bannlyses Manolios i närvaro av hela församlingen. Under tiden förbereder sig de svältande flyktingarna att strida för mat och hembygd – med våld om så krävs. Då Manolios fortsätter predika barmhärtighet gentemot flyktingarna lyckas Grigoris att uppegga folkmassan. Panait mördar Manolios med sina bara händer.

Vintern har kommit och Lycovrissi firar jul. Prästen Folis och hans folk drar än en gång iväg för att söka efter en ny hembygd.
 

 

 

 Kostymskisser i urval av Kajsa Larsson

Widow Katerina, Priest Grigoris