Demokratins gränser

Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

 
Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter i Karlstad med omnejd under hösten 2017 och våren 2018.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.

Målsättningen är att det ska skapas en känsla av en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad bland Karlstads och Värmlands invånare. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Följande aktörer är med i vårt lokala nätverk: